Coordinació i Disseny narratiu: Marc Ayala - 630 872 306
Arquitectura: Jordi Queralt - 696 322 080
Continguts: Marta Arnal - 665 819 969
Disseny gràfic: Jana Martínez - 699 791 681
Mitjans interactius: Carles Sora - 629 782 988