Projectes expositius que narren
a través de l'experimentació.